ილია ჭავჭავაძე: ჩვენი სოფლური მეურნეობის შესაძლებლობანი და ბიუროკრატიზმი

ამ ბოლო ხანებში ჩვენმა ქვეყანამ და უფრო მისმა ბუნებურმა სიმდიდრემ მოიზიდა ყურადღება, როგორც თვითონ რუსეთისა, ისეც სამზღვარგარეთისა. საითაც კი მიიხედავთ, ყოვლის მხრიდამ მარტო ის ისმის, რომ აი ეს და ეს ფულიანი ან კაცი ან საზოგადოება მოდის და ამა და ამ

ილია ჭავჭავაძე: ჩვენი სოფლური მეურნეობის შესაძლებლობანი და ბიუროკრატიზმი

ამ ბოლო ხანებში ჩვენმა ქვეყანამ და უფრო მისმა ბუნებურმა სიმდიდრემ მოიზიდა ყურადღება, როგორც თვითონ რუსეთისა, ისეც სამზღვარგარეთისა. საითაც კი მიიხედავთ, ყოვლის მხრიდამ მარტო ის ისმის, რომ აი ეს და ეს ფულიანი ან კაცი ან საზოგადოება მოდის და ამა და ამ

რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით ანუ საქართველოს ისტორია მეცხრამეტის საუკუნისა

ერთხელ მე და პაპაჩემი ერთს ადგილს შევიყარენით; ჯერ, როგორც მოგეხსენებათ, მრავალჯერ დავამთქნარევით.

რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით ანუ საქართველოს ისტორია მეცხრამეტის საუკუნისა

ერთხელ მე და პაპაჩემი ერთს ადგილს შევიყარენით; ჯერ, როგორც მოგეხსენებათ, მრავალჯერ დავამთქნარევით.

თუბალის შესახებ

თუბალი „შესაქმის“ წიგნში მოხსენიებულია როგორც იაფეთის, ნოეს ძის, ვაჟი.ბევრი ავტორი, ებრაელი ისტორიკოსის იოსებ ფალვიუსის მიხედვით, ამ სახელს უკავშირებს „იბერს“. თუბალის მოსახლეობის ეთნიკური კუთვნილების შესახებ ფლავიუსი წერს: „თობალმა წარმოშვა თობელი, რომელთაც ეხლა იბერები ეწოდებათ“. ამ ვერსიას ემხრობა პატრიარქი ევსტათიუს ანტიოქიელი, ეპისკოპოსი

თუბალის შესახებ

თუბალი „შესაქმის“ წიგნში მოხსენიებულია როგორც იაფეთის, ნოეს ძის, ვაჟი.ბევრი ავტორი, ებრაელი ისტორიკოსის იოსებ ფალვიუსის მიხედვით, ამ სახელს უკავშირებს „იბერს“. თუბალის მოსახლეობის ეთნიკური კუთვნილების შესახებ ფლავიუსი წერს: „თობალმა წარმოშვა თობელი, რომელთაც ეხლა იბერები ეწოდებათ“. ამ ვერსიას ემხრობა პატრიარქი ევსტათიუს ანტიოქიელი, ეპისკოპოსი

სკინჰედები

თანამედროვე “სკინ” კულტურა, რომლის ჩამოყალიბებაც მე-20 საუკუნის 60-70იან წლებს უკავშირდება, სათავეს შორეულ წარსულში იღებს. სწორედ მე-18 საუკუნის 60–იან წლებში დაიწყო „სკინ“ კულტურის ზოგადი პრინციპების ჩამოყალიბება.

სკინჰედები

თანამედროვე “სკინ” კულტურა, რომლის ჩამოყალიბებაც მე-20 საუკუნის 60-70იან წლებს უკავშირდება, სათავეს შორეულ წარსულში იღებს. სწორედ მე-18 საუკუნის 60–იან წლებში დაიწყო „სკინ“ კულტურის ზოგადი პრინციპების ჩამოყალიბება.

ქრისტიანული სიონიზმი

ისტორია, პოლიტიკური, კულტურული და რელიგიური წანამძღვრები ბოლო დროს ხშირად მოისმენთ ქრისტიან–სიონისტებზე და მათ როლზე „ისრაელის“ მხარდაჭერის საქმეში. ვინ არიან ქრისტიანი სიონისტები? როგორ აღმოცენდა ეს მოძრაობა, ვინ არიან მისი ლიდერები, რამდენად რეალურ პოლიტიკურ ძალას ფლობენ ისინი ამერიკაში და რა გავლენით სარგებლობენ

ქრისტიანული სიონიზმი

ისტორია, პოლიტიკური, კულტურული და რელიგიური წანამძღვრები ბოლო დროს ხშირად მოისმენთ ქრისტიან–სიონისტებზე და მათ როლზე „ისრაელის“ მხარდაჭერის საქმეში. ვინ არიან ქრისტიანი სიონისტები? როგორ აღმოცენდა ეს მოძრაობა, ვინ არიან მისი ლიდერები, რამდენად რეალურ პოლიტიკურ ძალას ფლობენ ისინი ამერიკაში და რა გავლენით სარგებლობენ