ნიკოლოზ სილაგაძე: ინდოევროპულ ენებზე მოსაუბრე ხალხების წინარესამშობლოს პრობლემა

ინდოევროპული ენების[1] მონათესავეობის აღიარება წარსულში მათი ან მათი წინაპარი ენების ერთიანი ენობრივი სისტემის პირობებში თანაარსებობის აღიარებასაც გულისხმობს. ასეთ ენობრივ სისტემას ლინგვისტები “პროტოინდოევროპულს” უწოდებენ,

ნიკოლოზ სილაგაძე: ინდოევროპულ ენებზე მოსაუბრე ხალხების წინარესამშობლოს პრობლემა

ინდოევროპული ენების[1] მონათესავეობის აღიარება წარსულში მათი ან მათი წინაპარი ენების ერთიანი ენობრივი სისტემის პირობებში თანაარსებობის აღიარებასაც გულისხმობს. ასეთ ენობრივ სისტემას ლინგვისტები “პროტოინდოევროპულს” უწოდებენ,

მასალები ქალაქ ცხინვალის ისტორიისათვის

ცხინვალი გვიანფეოდალურ პერიოდში აღმოსავლეთ საქართველოს ერთ-ერთ ქალაქად მოიაზრება. წყაროებში ქალაქის სახელწოდება სხვადასხვა სახითაა წარმოდგენილი: კრცხინვალი, ქრცხინვალი, ქცხინვალი და ა.შ. ქალაქის სახელწოდების ყველა ნაირსახეობა უნდა მომდინარეობდეს რცხილიდან, რომელიც ლიახვის ხეობაში ფართოდ იყო გავრცელებული. [ცოტნიაშვილი, 1961:13-14] ფრანგი მოგზაური ჟან შარდენი ცხინვალს ქალაქად

მასალები ქალაქ ცხინვალის ისტორიისათვის

ცხინვალი გვიანფეოდალურ პერიოდში აღმოსავლეთ საქართველოს ერთ-ერთ ქალაქად მოიაზრება. წყაროებში ქალაქის სახელწოდება სხვადასხვა სახითაა წარმოდგენილი: კრცხინვალი, ქრცხინვალი, ქცხინვალი და ა.შ. ქალაქის სახელწოდების ყველა ნაირსახეობა უნდა მომდინარეობდეს რცხილიდან, რომელიც ლიახვის ხეობაში ფართოდ იყო გავრცელებული. [ცოტნიაშვილი, 1961:13-14] ფრანგი მოგზაური ჟან შარდენი ცხინვალს ქალაქად

ვაჟა–ფშაველა: კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი

ზოგს ჰგონია, რომ ნამდვილი პატრიოტიზმი ეწინააღმდეგება კოსმოპოლიტიზმს, მაგრამ ეს შეცდომაა. ყოველი ნამდვილი პატრიოტი კოსმოპოლიტია ისე, როგორც ყოველი გონიერი კოსმოპოლიტი (და არა ჩვენებური) პატრიოტია. როგორ?

ვაჟა–ფშაველა: კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი

ზოგს ჰგონია, რომ ნამდვილი პატრიოტიზმი ეწინააღმდეგება კოსმოპოლიტიზმს, მაგრამ ეს შეცდომაა. ყოველი ნამდვილი პატრიოტი კოსმოპოლიტია ისე, როგორც ყოველი გონიერი კოსმოპოლიტი (და არა ჩვენებური) პატრიოტია. როგორ?

ივანე ჯავახიშვილი: საქართველოს საზღვრები

საუკუნეთა განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფოს სამზღვრები ტომობრივ მოსახლეობის სამზღვრებს არა ერთხელ გასცილებია, და ძლიერების ხანაში XI-XI11 საუკუნემდე, განსაკუთრებით მე-XII საუკუნეში დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის დროს საქართველოს, მთელი ამიერი კავკასიაც კი ეკუთვნოდა. ქვემო მოყვანილს მონოგრაფიაში განხილულია საქართველოს მხოლოდ მჭიდროდ შემოფარგლული სამზღვრები,

ივანე ჯავახიშვილი: საქართველოს საზღვრები

საუკუნეთა განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფოს სამზღვრები ტომობრივ მოსახლეობის სამზღვრებს არა ერთხელ გასცილებია, და ძლიერების ხანაში XI-XI11 საუკუნემდე, განსაკუთრებით მე-XII საუკუნეში დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის დროს საქართველოს, მთელი ამიერი კავკასიაც კი ეკუთვნოდა. ქვემო მოყვანილს მონოგრაფიაში განხილულია საქართველოს მხოლოდ მჭიდროდ შემოფარგლული სამზღვრები,

ზვიად გამსახურდია: მითების თარგმანებანი

“მითოლოგიაში მოცემულია კოსმიური და ადამიანური ყოფის არქეტიპული მოდელები. სწორად გაშიფრული მითი ადამიანური ცხოვრების მრავალ საიდუმლოს ხდის ფარდას”.

ზვიად გამსახურდია: მითების თარგმანებანი

“მითოლოგიაში მოცემულია კოსმიური და ადამიანური ყოფის არქეტიპული მოდელები. სწორად გაშიფრული მითი ადამიანური ცხოვრების მრავალ საიდუმლოს ხდის ფარდას”.

საქართველოს პრეზიდენტის ინტერვიუ გაზეთს “ნაროდნაია პრავდა”

ინტერვიუ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტ, ზვიად გამსახურდიასთან: სახელმწიფო გადატრიალება საქართველოში როცა სადღაც აფრიკაში ამხობენ მორიგ დიქტატორს, დაახლოებით ბოკასას ტიპისას, კაციჭამიაობაში მხილებულს, დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების მთავრობები ამას განიხილავენ, როგორც “ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლების უხეშ დარღვევას” და დიქტატორის საწინააღმდეგოდ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის

საქართველოს პრეზიდენტის ინტერვიუ გაზეთს “ნაროდნაია პრავდა”

ინტერვიუ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტ, ზვიად გამსახურდიასთან: სახელმწიფო გადატრიალება საქართველოში როცა სადღაც აფრიკაში ამხობენ მორიგ დიქტატორს, დაახლოებით ბოკასას ტიპისას, კაციჭამიაობაში მხილებულს, დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების მთავრობები ამას განიხილავენ, როგორც “ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლების უხეშ დარღვევას” და დიქტატორის საწინააღმდეგოდ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის

ილია ჭავჭავაძე: ჩვენი სოფლური მეურნეობის შესაძლებლობანი და ბიუროკრატიზმი

ამ ბოლო ხანებში ჩვენმა ქვეყანამ და უფრო მისმა ბუნებურმა სიმდიდრემ მოიზიდა ყურადღება, როგორც თვითონ რუსეთისა, ისეც სამზღვარგარეთისა. საითაც კი მიიხედავთ, ყოვლის მხრიდამ მარტო ის ისმის, რომ აი ეს და ეს ფულიანი ან კაცი ან საზოგადოება მოდის და ამა და ამ

ილია ჭავჭავაძე: ჩვენი სოფლური მეურნეობის შესაძლებლობანი და ბიუროკრატიზმი

ამ ბოლო ხანებში ჩვენმა ქვეყანამ და უფრო მისმა ბუნებურმა სიმდიდრემ მოიზიდა ყურადღება, როგორც თვითონ რუსეთისა, ისეც სამზღვარგარეთისა. საითაც კი მიიხედავთ, ყოვლის მხრიდამ მარტო ის ისმის, რომ აი ეს და ეს ფულიანი ან კაცი ან საზოგადოება მოდის და ამა და ამ

რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით ანუ საქართველოს ისტორია მეცხრამეტის საუკუნისა

ერთხელ მე და პაპაჩემი ერთს ადგილს შევიყარენით; ჯერ, როგორც მოგეხსენებათ, მრავალჯერ დავამთქნარევით.

რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით ანუ საქართველოს ისტორია მეცხრამეტის საუკუნისა

ერთხელ მე და პაპაჩემი ერთს ადგილს შევიყარენით; ჯერ, როგორც მოგეხსენებათ, მრავალჯერ დავამთქნარევით.